ทัวร์ปาย 3วัน 2คืน 8,900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย จากกทม แพคเกจทัวร์ปายราคาถูก บริษัททัวร์ปาย โปรแกรมทัวร์ปายสไมล์ไทย

TP001 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 3วัน 2คืน 8,900 บาท โดยแอร์เอเชีย จากกทม.

รับกรุ๊ปจอย ปี2561
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนธันวาคม 4-6 (วันพ่อ), 8-10, (วันรัฐธรรมนูญ), 29ธ.ค.-31ธ.ค.61 , 30ธ.ค.-1ม.ค.62 ,31ธ.ค.-2ม.ค.62 (วันปีใหม่)

วันแรก สนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล ทุ่งดอกบัวตอง วัดจองคำจองกลาง ถนนคนเดิน
06.35 น. เหินฟ้าโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่FD3437
07.50 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ออบหลวงซึ่งจุดนี้เป็น Unseen in Thailand ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์บริเวณสะพาน เชื่อมภูเขาสองลูกเข้าด้วยกันสามารถเห็นวิวได้กว้างไกล
11.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่1) จากนั้นชมสวนสนบ่อแก้วชมทิวทัศน์ของสวนสน สามใบที่ขึ้นในระดับน้ำทะเลที่ 1,000 เมตรขึ้นไปปลูกเป็นแถวแนวยาวสวยงาม
13.000 น. เดินทางสู่ถ้ำแก้วโกมลหรือถ้ำหิมะน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailan ผลึกแร่ที่ใสซึ่งเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นที่ประทับใจ จากนั้นเดินทางต่อ เพื่อเข้าชมทุ่งดอกบัวตอง แห่งดอยแม่อูคอ ดอยที่เต็มไปด้วยดอกบัวตองสีเหลือง เต็มดอย(จะบานเฉพาะช่วงเดือนปลายเดือนต.ค.-พ.ย.ของทุกปี)
17.00 น. เที่ยวชมวัดจองคำจองกลาง วัดที่มีศิลปแบบล้านนา สถาปัตยกรรมที่คงความ เป็นล้านนา หลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาสามารถชมได้จากวัดที่อยู่ใจกลาง เมืองแห่งนี้
18.00 น. บริการอาหารเย็น((มื้อที่2) หลังจากนั้นชมถนนคนเดิน กับบรรยากาศเย็นสบายๆ เชคอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย ภูโคลน ถ้ำปลา หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า ถ้ำลอด จุดชมวิวกิ่วลม วัดน้ำฮู ปายแคนยอน วัดพระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย
05.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ปางอุ๋ง สัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดำริ ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นเดินทางเข้าชมหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านที่มีเขตแดนติดพม่า ชมบ้านดินภูมิปัญญาท้องถิ่น รับประทานอาหารเช้าที่บ้านรักไทยรายการแนะนำขาหมูมันโถ อร่อย...บริการอาหารเช้า(มื้อที่3)
08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ภูโคลน ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ ที่สามารถรักษาผิวหน้าได้อย่างดี แวะ(ค่าบริการไม่รวมในโปรเเกรมทัวร์) แวะชมถ้ำปลา จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่4) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.ปางมะผ้า เพื่อชม ถ้ำลอด และถ้ำผีแมนการเดินทางเที่ยวถ้ำลอดจะใช้แพไม้ไผ่ที่คนท้องถิ่นทำขึ้นเป็นภูมิปัญญาเนื่องจากวัสดุที่ใช้เบาและสามารถนั่งได้ 3 ท่าน/ลำการเข้าไปชมความงามในถ้ำจะใช้คนลาก ลำน้ำที่นี้ใสและเป็นธรรมชาติมาก จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่อ.ปาย แวะจุดชมวิวกิ่วลม สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์
17.00 น. ถึงปาย นมัสการ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮูซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา เที่ยว ชมปายแคนยอน หรือ กองแลน ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น
18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่5) จากนั้นชมถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง พระธาตุดอยสุเทพ สนามบินเชียงใหม่ กรุงเทพ
04.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ จุดชมวิว จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นเดินทางสู่ เชียงใหม่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ( มื้อที่ 7)
14.30 น. เข้านมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ดอยศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวล้านนา (ใช้รถลางเพื่อ ประหยัดเวลา)
16.00 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ เตรียมเชคอินสัมภาระ
17.30 น. เหินฟ้าโดยเที่ยวบิน FD3432 สายการบินแอร์เอเชีย
18.45 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กทม พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

อัตราค่าบริการ 8,900 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้ ทีวี คาราโอเกะ
- ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกนอน แม่ฮ่องสอน คืนที่สองนอน ปาย (ที่พักโกลด์เด้นฮัท บ้านปายวิลเลจ ปายลากูน่า เดอะเรสซิเด้น เบลล์กาเด้น ทิวดอย ปายพญารีสอร์ท ปายคันทรีเฮ้า หรือเทียบเท่า)
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

โทร : 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363
089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีรายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ -ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com
หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 086-3089035083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้
แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที
จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน (ใกล้ฟาร์มจระเข้สามพราน)